Sứ Mệnh, Tầm Nhìn & Giá Trị Cốt Lõi


✔️ Sứ mệnh:

    -Mang lại giá trị đích thực đến với học viên thông qua các chương trình cá nhân hóa theo từng cấp độ của học viên và phương pháp giáo dục quốc tế.

    -Giúp học sinh tăng cường sự tập trung, hình thành nhân cách và phương pháp học tập hiệu quả thông qua các chương trình đào tạo của Trung tâm.

 

✔️ Tầm nhìn:

     Smart Lab hướng đến là hệ thống đào tạo Tiếng Anh và kĩ năng dành cho học sinh bằng các chương trình học thuật hàng đầu được áp dụng tại các quốc gia phát triển như Singapore và Australia. Smart Lab là người bạn đồng hành với các gia đình trong việc đào tạo, phát triển học sinh có những nền tảng tốt nhất về ngoại ngữ và nhân cách. Bên cạnh đó, Smart Lab hướng đến trở thành tên tuổi có thương hiệu lớn và uy tín về nhượng quyền trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ trong và ngoài nước.

 

✔️ Giá trị cốt lõi:

    "Sự xuất sắc”

    Tại Smart Lab, sự xuất sắc mang đến chất lượng đào tạo, kết quả học tập và chất lượng dịch vụ vượt xa sự kì vọng của phụ huynh. Sự xuất sắc của Smart Lab thông qua các các tiêu chuẩn:

  • Smart Lab luôn tiếp nhận các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến hàng đầu của quốc tế.
  • Smart Lab luôn lấy học viên làm trung tâm và hướng tất cả về học viên.
  • Smart Lab luôn đề cao sự học hỏi và cải tiến liên tục.

 

    "Sự tập trung”

    Smart Lab tin tưởng rằng, mỗi học viên khi học các chương trình cá nhân hóa sẽ rèn luyện được sự tập trung trong học tập.

    "Trung thực – chính trực – công bằng”

    Smart Lab luôn là một đối tác trung thực và công bằng với khách hàng – là các bậc cha mẹ – vì Smart Lab quan niệm rằng chỉ có sự trung thực, chính trực và công bằng mới là nền tảng vững chắc cho mối gắn kết bền lâu.