Mục tiêu và định hướng của Smart Lab

Chúng tôi tin:

  • Mỗi trẻ em đều có thể đọc, viết và tính toán. Chỉ cần dạy đúng cách, trẻ sẽ học được cách.
  • Sự chênh lệch trong việc dạy học và trình độ của trẻ có thể dẫn đến ảnh hưởng lâu dài trong quá trình phát triển sau này của trẻ.
  • Song song việc dạy học, chúng tôi còn dạy trẻ sự tư tin, lòng tự trọng và tính kỷ luật.
  • Tất cả trẻ em đều có thể thành công theo hướng của trẻ với điều kiện được dạy dỗ đúng cách.

Cha mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt trong phương pháp giáo dục của Smart Lab:

  • Chương trình giảng dạy của Smart Lab bao gồm tất cả các trình độ cho trẻ từ mẫu giáo lên đến đại học.
  • Mỗi chương trình được nghiên cứu và thiết kế sao cho hiệu quả và phù hợp với trình độ phát triển của nền giáo dục hiện tại trên Thế giới.
  • Mỗi một bài học đều được nghiên cứu và phát triển để giúp trẻ phát triển cao hơn bài học trước, có kiến thức cao hơn để dần dần đi lên chương trình cao hơn.