Trẻ nhỏ có lợi thế tự nhiên trong việc học ngôn ngữ tốt hơn nhiều so với các trẻ độ tuổi thiếu nhi và thiếu niên.

Việc bắt đầu học sớm sẽ giúp làm tăng cơ hội được phát âm chuẩn và trôi chảy giọng bản ngữ một cách đáng kể. Đồng thời nâng cao khả năng nhận thức , kỹ năng ghi nhớ từ vựng và lắng nghe của các em thông qua việc học tại Smart Lab.

Chương trình dành cho trẻ từ 3 tuổi đến 15 tuổi.

Giáo viên nước ngoài 100%

Có giáo viên trợ giảng người Việt để hỗ trợ